Wereldwijd beperkt garantiebeleid Raymarine

Wereldwijd beperkt garantiebeleid Raymarine

De wereldwijde beperkte garantie van Raymarine geldt voor in aanmerking komende producten die zijn gekocht op of na 1 juli 2017.

1. Inleiding op de wereldwijde beperkte garantie van Raymarine

De wereldwijde beperkte garantie van Raymarine geldt voor in aanmerking komende producten die zijn gekocht op of na 1 juli 2017. Raymarine UK Ltd. en zijn gelieerde bedrijven ('RAYMARINE') garanderen dat RAYMARINE-producten die direct zijn gekocht bij RAYMARINE, bij een erkende RAYMARINE-dealer (ga naar 'Vind een dealer' om uw plaatselijke, door RAYMARINE erkende dealer te vinden), of op een nieuw schip zijn geïnstalleerd door een erkende scheepsbouwer, ook wel Original Equipment Manufacturer (OEM) genoemd, (de "producten"), vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap; voor

(i) Dragonfly-producten voor één (1) jaar ("Dragonfly beperkte garantieperiode"); en
(ii) Standaardproducten voor twee (2) jaar ("Standaard beperkte garantieperiode"); vanaf

(a) de datum waarop de producten voor het eerst zijn gekocht; of (b) in het geval van door een erkende OEM op een nieuw schip geïnstalleerde producten, de datum van oplevering van het schip (de "aankoopdatum") aan de eerste eindafnemer (de "Oorspronkelijke klant").

Alle eerdere garantievoorwaarden, procedures en contactpunten van RAYMARINE worden vervangen door deze wereldwijde beperkte garantie van RAYMARINE.

Met uitzondering van de Dragonfly-producten, producten die onder garantie vervangen zijn, refurbished producten en producten die gebruikt worden voor regelmatige commerciële, militaire, wetshandhavings- of gerelateerde doeleinden, kunt u de beperkte standaardgarantie van 2 jaar, door uw nieuwe product bij RAYMARINE te registreren, zonder meerkosten opwaarderen tot een 3-jarige uitgebreide, beperkte garantie.

In sommige landen en voor de meeste producten biedt RAYMARINE tevens een vervangingsgarantie en een garantie aan boord. Deze diensten zijn, indien beschikbaar, ontworpen om de downtime van producten die een reparatie onder garantie vereisen, te minimaliseren.

Uw aankoopbewijs is belangrijk. Bewaar deze op een veilige plek. Indien u beroep wilt doen op onze garantieservice, hebt u uw aankoopbewijs nodig.

De producten van RAYMARINE zijn geen vervanging voor het hebben en uitoefenen van het onafhankelijke oordeel en de vaardigheden die nodig zijn om elk schip veilig en effectief te besturen, of het bezigen van enige andere maritieme activiteit.


2. Verklaring van Wereldwijde beperkte garantie

DE BEPERKTE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN IN DE WERELDWIJDE BEPERKTE GARANTIE ZIJN EXCLUSIEF EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD OF WETTELIJK VOORGESCHREVEN, WAARONDER AANSPRAKELIJKHEDEN DIE ONTSTAAN DOOR EEN GARANTIE VOOR DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE DOEL, WETTELIJK OF ANDERSZINS. DEZE GARANTIE GEEFT DE EIGENAAR SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

RAYMARINE UK LTD. OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, ONAFHANKELIJK VAN HET FEIT OF DEZE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK, ONBEKWAAMHEID VOOR HET GEBRUIK, ONTERECHT VERTROUWEN IN OF DEFECTEN IN HET PRODUCT. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS DAAROM MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

DE WERELDWIJDE BEPERKTE GARANTIE IS NIET VAN INVLOED OP DE RECHTEN VAN EEN KLANT TEN OPZICHTE VAN EEN VERKOPER DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN VERKOOP-/AANKOOPCONTRACT.

RAYMARINE BEHOUDT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN HET RECHT VOOR OM HET PRODUCT TE HERSTELLEN OF TE VERVANGEN. DIT IS, BIJ AFWEZIGHEID VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING IN HET LAND, HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KLANT IN HET GEVAL VAN GARANTIEVERZUIM.

PRODUCTEN DIE ZIJN HERSTELD OF VERVANGEN ONDER DE GARANTIE VALLEN ALLEEN ONDER DE GARANTIE VOOR DE RESTERENDE PERIODE VAN DE BETREFFENDE OORSPRONKELIJKE PERIODE VAN DE BEPERKTE GARANTIE VOOR DRAGONFLY, DE PERIODE VAN DE STANDAARD BEPERKTE GARANTIE OF VAN DE PERIODE VAN DE verlengde beperkte GARANTIE.


3. 1-jarige Dragonfly beperkte garantie

Onder voorbehoud van de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen in de wereldwijde beperkte garantie, wordt gegarandeerd dat alle Dragonfly-producten (inclusief Wi-FISH) gedurende een periode van één (1) jaar vrij zijn van materiaal- of productiefouten, vanaf de datum dat het product door de oorspronkelijke klant werd gekocht (de 'Dragonfly beperkte garantieperiode'). Tijdens deze periode en alleen voor de oorspronkelijke klant, zal RAYMARINE, naar eigen goeddunken, alle onderdelen repareren of vervangen die bij normaal gebruik niet goed functioneren.

De garantie voor Dragonfly-producten geldt alleen voor recreatief gebruik. Commerciële, militaire, rechtshandhavings- of gerelateerde doeleinden zijn dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

Als de Dragonfly beperkte garantie op u van toepassing is, zal RAYMARINE u voor reparatie of vervanging onder de garantie geen kosten voor onderdelen of uurloon in rekening brengen. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten om ervoor te zorgen dat uw product voor reparatie of vervanging bij RAYMARINE terechtkomt. Deze kosten worden niet door RAYMARINE gedekt.


4. 2-jarige standaard beperkte garantie

Onder voorbehoud van de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen in de wereldwijde beperkte garantie, wordt gegarandeerd dat alle RAYMARINE-producten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum waarop het product door de oorspronkelijke klant werd gekocht (de 'standaard beperkte garantieperiode') vrij zijn van materiaal- of productiefouten. Tijdens deze periode en alleen voor de oorspronkelijke klant, zal RAYMARINE, naar eigen goeddunken, alle onderdelen repareren of vervangen die bij normaal gebruik niet goed functioneren.

Als de standaard beperkte garantie op u van toepassing is, zal RAYMARINE u voor reparatie of vervanging onder de garantie geen kosten voor onderdelen of uurloon in rekening brengen. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten om ervoor te zorgen dat uw product voor reparatie of vervanging bij RAYMARINE terechtkomt. Deze kosten worden niet door RAYMARINE gedekt.

Sommige klanten krijgen de optie om een refurbished RAYMARINE-product aan te schaffen in plaats van een nieuw product, meestal tegen een gereduceerde prijs. Een refurbished RAYMARINE-product is een product dat door RAYMARINE is gerepareerd of opnieuw gebouwd en volledig getest om ervoor te zorgen dat het aan alle productprestatiespecificaties voldoet. Een refurbished RAYMARINE-product kan zichtbare cosmetische imperfecties hebben, maar dergelijke beschadigingen hebben op geen enkele manier invloed op de productprestaties.

Deze 2-jarige standaard beperkte garantie is van toepassing op zowel nieuwe als refurbished RAYMARINE-producten, met dien verstande dat zichtbare cosmetische imperfecties die geen invloed hebben op de productprestaties van een door een klant gekocht refurbished product, niet onder de garantie vallen.


5. 3-jarige verlengde beperkte garantie

Onder voorbehoud van de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen van de wereldwijde beperkte garantie, en met uitzondering van Dragonfly-producten, producten die onder garantie vervangen zijn, refurbished producten en producten die gebruikt worden voor regelmatige commerciële, militaire, wetshandhavings- of gerelateerde doeleinden, wordt gegarandeerd dat alle nieuwe producten die binnen negentig (90) dagen na de datum van eerste aankoop door de oorspronkelijke klant bij Raymarine zijn geregistreerd, gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum waarop het product door de oorspronkelijke klant werd gekocht vrij zijn van materiaal- of productiefouten (de 'verlengde beperkte garantieperiode'). Tijdens deze periode en alleen voor de oorspronkelijke klant, zal RAYMARINE, naar eigen goeddunken, alle onderdelen repareren of vervangen die bij normaal gebruik niet goed functioneren. Na registratie van het product wordt de 2-jarige standaard beperkte garantie vervangen door de 3-jarige verlengde beperkte garantie.

Als de verlengde beperkte garantie op u van toepassing is, zal RAYMARINE u voor reparatie of vervanging onder de garantie geen kosten voor onderdelen of uurloon in rekening brengen. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten om ervoor te zorgen dat uw product voor reparatie of vervanging bij RAYMARINE terechtkomt. Deze kosten worden niet door RAYMARINE gedekt.

Dragonfly-producten die vallen onder de 1-jarige Dragonfly beperkte garantie van RAYMARINE (zie sectie 3: '1-jarige Dragonfly beperkte garantie'), refurbished producten die vallen onder de 2-jarige standaard beperkte garantie van RAYMARINE (zie sectie 4: '2-jarige standaard beperkte garantie') en producten die onder garantie vervangen zijn (zie sectie 7 'Procedures voor reparatie, garantie en retouren onder de Dragonfly, standaard en verlengde beperkte garantie') komen niet in aanmerking voor een upgrade naar de 3-jarige verlengde beperkte garantie.


6. Uw Product registreren bij RAYMARINE

Als u uw product bij RAYMARINE registreert, ontvangt u belangrijke productaankondigingen, updates en andere informatie die is bedoeld om het gebruik en het plezier van uw product te verbeteren. Met uitzondering van de Dragonfly-producten, producten die onder garantie vervangen zijn, refurbished producten en producten die gebruikt worden voor regelmatige commerciële, militaire, wetshandhavings- of gerelateerde doeleinden, kunt u door uw product bij RAYMARINE te registreren, de 2-jarige standaard beperkte garantie zonder meerkosten opwaarderen en vervangen door de 3-jarige verlengde beperkte garantie. Om in aanmerking te komen voor de upgrade naar de 3-jarige verlengde beperkte garantie, moet de productregistratie binnen negentig (90) dagen vanaf de datum dat het product voor het eerst door de oorspronkelijke klant werd gekocht, worden voltooid.

Uw productregistratiedocument is belangrijk. Als u in aanmerking komt voor de 3-jarige verlengde beperkte garantie en onder de garantie wilt claimen, heeft u uw aankoopbewijs en de productregistratie nodig.


7. Procedures voor reparaties en vervangingen onder de Dragonfly, standaard en verlengde beperkte garantie

Tijdens een geldige Dragonfly beperkte garantieperiode, standaard beperkte garantieperiode of verlengde beperkte garantieperiode behoudt RAYMARINE het recht om naar eigen goeddunken een product met garantie te repareren of te vervangen. Voor producten die onder de garantie zijn gerepareerd of vervangen is de nieuwe garantieperiode gelijk aan het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode van de Dragonfly beperkte garantie, standaard beperkte garantie of verlengde beperkte garantie. Bepaalde producten kunnen tijdens de standaard beperkte garantieperiode of verlengde beperkte garantieperiode die op u van toepassing is ook zonder meerkosten in aanmerking komen voor de garantieservice aan boord van RAYMARINE (zie sectie 8 'garantie aan boord').

7.1 Reparatie onder garantie

Voor probleemoplossing voordat u uw product onder de garantie terugstuurt en voor informatie over hoe en waar u uw product moet retourneren in het geval dat reparatie onder de garantie vereist is, kunt u het best contact opnemen met uw plaatselijke gecertificeerde RAYMARINE-dealer die u vindt onder het kopje 'Dealer vinden'.

Als u uw Product aan RAYMARINE wilt retourneren, dient dit te gebeuren via de Customerportal van Raymarine op raymarine.com/CustomerRepair. Producten mogen alleen worden teruggestuurd als u een meldingsnummer hebt ontvangen. Zorg dat u alle accessoires en persoonlijke informatie (zoals cartografiekaarten en afdekkappen) uit het product haalt. Raymarine neemt geen verantwoordelijkheid voor verloren accessoires die met uw product zijn geretourneerd. Zorg ervoor dat u een back-up heeft gemaakt van alle gegevens (zoals waypoints). Pak het product veilig in voor verzending en voeg de volgende gegevens toe aan het te retourneren pakket:

(i) het meldingsnummer van de Customerportal van Raymarine; en
(ii) een geldig aankoopbewijs inclusief datum en plaats van aankoop en het/de productserienummer(s); en
(iii) een kopie van uw productregistratie als u in aanmerking komt voor een 3-jarige verlengde beperkte garantie.

RAYMARINE is niet verantwoordelijk voor producten die tijdens de verzending verloren of beschadigd zijn en de klant is zelf verantwoordelijk voor alle verzend-, verzekerings- en douanekosten. RAYMARINE adviseert u met klem om elk product dat u onder de garantieservice aan RAYMARINE terugstuurt, op de juiste manier te verzekeren.

7.2 Vervangingsgarantie

De vervangingsgarantieservice van RAYMARINE is alleen beschikbaar via een gecertificeerde RAYMARINE-dealer. Ga naar raymarine.eu/DealerLocator om uw plaatselijke gecertificeerde RAYMARINE-dealer te vinden en contact op te nemen. Vervangingsgarantie is niet in alle landen beschikbaar en niet alle producten komen in aanmerking voor vervangingsgarantie.

Als de garantieperiode van de Dragonfly beperkte garantie, standaard beperkte garantie of verlengde beperkte garantie nog geldig is, kunt u via de Raymarine vervangingsgarantieservice een vervangingsgarantieproduct van RAYMARINE ontvangen voordat de gecertificeerde RAYMARINE-dealer het product terugstuurt naar RAYMARINE. Om in aanmerking te komen voor de vervangingsgarantieservice dient u de gecertificeerde RAYMARINE-dealer het volgende overhandigen:

(i) een geldig aankoopbewijs inclusief datum en plaats van aankoop en het/de productserienummer(s); en
(ii) een kopie van uw productregistratie als u in aanmerking komt voor een 3-jarige verlengde beperkte garantie.

Een vervangingsgarantieproduct behoudt het garantiesaldo van het originele product en wordt alleen gegarandeerd voor het resterende saldo van de toepasselijke originele Dragonfly beperkte garantieperiode, standaard beperkte garantieperiode of verlengde beperkte garantieperiode.


8. Reparatie aan boord

De garantie aan boord is een handige manier om uw RAYMARINE-product door een gecertificeerde RAYMARINE-dealer te laten repareren of vervangen, zonder dat u het product eerst uit uw schip hoeft te halen.

8.1 Producten onder garantie die in aanmerking komen voor een garantie aan boord

Met uitzondering van Dragonfly-producten, draadloze instrumentdisplays en draagbare producten, komen alle door RAYMARINE geautoriseerde, OEM-geïnstalleerde producten en door een gecertificeerde RAYMARINE-dealer geïnstalleerde en geregistreerde producten tijdens de standaard beperkte garantieperiode of de verlengde beperkte garantieperiode die op u van toepassing is, zonder extra kosten in aanmerking voor garantie aan boord, met inachtneming van de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen in 8.2 en in deze wereldwijde beperkte garantie van RAYMARINE.

8.2 In aanmerking komende producten voor garantie aan boord

Voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen om zonder extra kosten in aanmerking te komen voor garantie aan boord voor uw product:

(i) het in aanmerking komende product moet zich bevinden in een schip dat binnen twee (2) uur (heen- en terugreis) met de auto bereikt kan worden door een gecertificeerde RAYMARINE-dealer;
(ii) er moet worden gecontroleerd of het in aanmerking komende product is geïnstalleerd door een gecertificeerde RAYMARINE-dealer of een geautoriseerde OEM; en
(iii) het in aanmerking komende product moet binnen dezelfde geografische regio van Raymarine zijn gekocht en geïnstalleerd. De drie geografische regio's van RAYMARINE zijn:

(1) Americas (Canada, Verenigde Staten, Caribisch gebied, Midden-Amerika en Zuid-Amerika);

(2) EMEA (“Europa/Midden-Oosten/Afrika”, met inbegrip van het VK en de EU); en

(3) APAC (“Azië en het Pacific-gebied”, met inbegrip van Australië en Nieuw-Zeeland).

Dragonfly-producten, draadloze instrumentdisplays en draagbare producten komen niet in aanmerking voor garantie aan boord.


9. Procedures voor het verkrijgen van een reparatiedienst aan boord

Als u vragen hebt over het verkrijgen van de garantie aan boord van RAYMARINE, neemt u contact op met uw plaatselijke gecertificeerde RAYMARINE-dealer door op 'Vind een dealer' te kijken.

Als u een product heeft dat in aanmerking komt voor garantie aan boord, dient u, om de service aan boord zonder extra kosten te krijgen, de gecertificeerde RAYMARINE-dealer vóór aanvang van de service van de volgende gegevens voorzien:

 1. Geldig aankoopbewijs ter bevestiging van
  : (i) de aankoopdatum;
  (ii) de naam en locatie van de gecertificeerde RAYMARINE-dealer of geautoriseerde OEM waar u het product hebt gekocht;
  (iii) het productserienummer; en
 2. Geldig installatiebewijs door een gecertificeerde RAYMARINE-dealer of een geautoriseerde OEM in dezelfde geografische regio van RAYMARINE waar het product werd gekocht.


10. BELANGRIJKE WERELDWIJDE VOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN VOOR DE BEPERKTE GARANTIE

Voor producten die onder de garantie zijn gerepareerd of vervangen is de nieuwe garantieperiode gelijk aan het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode van de Dragonfly beperkte garantie, standaard beperkte garantie of verlengde beperkte garantie.

NAAST ALLE ANDERE VOORWAARDEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN DIE ZIJN VERMELD IN DE WERELDWIJDE BEPERKTE GARANTIE VAN RAYMARINE, IS RAYMARINE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR, EN DEKT DE GARANTIE DE VOLGENDE ZAKEN EXPLICIET NIET:

 • Storingen of defecten als gevolg van ongevallen, misbruik, verkeerd gebruik, hogedrukreiniging, beschadiging door scheepvaart, wijziging, corrosie, incorrecte en/of niet-geautoriseerde reparatie, onjuiste plaatsing of installatie (al dan niet door een gecertificeerde RAYMARINE-dealer) of het niet naleven van productgebruikersinformatie of -richtlijnen;
 • Product dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan maritieme activiteiten of buiten een maritieme omgeving wordt gebruikt;
 • Producten waarvan het serienummer is gewijzigd, verduisterd of ontbreekt;
 • Storing van of gebreken aan software of diensten van derden die met het product zijn geleverd of via het product toegankelijk zijn;
 • Falen van een product dat niet onder de RAYMARINE-merknaam wordt verkocht (geleverd met de garantie van de fabrikant);
 • Routineonderhoud en -controles, softwarerevisies of -updates, uitlijning/kalibratie, proefvaarten of inbedrijfstelling, tenzij dat nodig is door vervanging van onderdelen in het gebied dat wordt uitgelijnd;
 • Reparatie of vervanging van items die bestemd zijn om opgemaakt of vervangen te worden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) zekeringen, accu's, aandrijfriemen, radarbegrenzerdioden, magnetrons, inklikbare rotordragers, rotors, rotorlagers en rotorassen;
 • Reparatie aan boord van Dragonfly-producten, draadloze instrumentdisplays en draagbare producten, producten die zijn uitgesloten door paragraaf 8.2. of producten op een schip dat niet binnen twee (2) uur (heen- en terugreis) met de auto bereikt kan worden door een gecertificeerde RAYMARINE-dealer;
 • Herstellen of vervangen van op een product opgeslagen persoonsgegevens;
 • Alle bijbehorende kosten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) belastingen, reis of transport, de-installatie of herinstallatie van het product (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de de-installatie en herinstallatiekosten van de transducer); havengelden en ligplaatskosten, sleepkosten; communicatiekosten, huisvesting of levensonderhoud; douane, of alle andere kosten die voortvloeien uit de vervanging van een product. Voor al deze kosten is de klant zelf verantwoordelijk;
 • Overwerk of extra werk buiten de normale werktijden;
 • Verschillen in materiaal, kleur of grootte die kunnen bestaan tussen de werkelijke producten en de afbeeldingen of beschrijvingen van dergelijke producten in productreclame, documenten of op het internet;
 • Schade aan andere apparatuur, systemen of onderdelen veroorzaakt door onjuiste installatie, aansluiting of gebruik van het product;
 • Cosmetische imperfecties, met inbegrip van krassen en deuken op refurbished producten of vervangingsgarantieproducten;
 • De garantie voor Dragonfly-producten geldt alleen voor recreatief gebruik. Commerciële, militaire, rechtshandhavings- of gerelateerde doeleinden zijn dan ook uitdrukkelijk uitgesloten;
 • De garantie geldt alleen als het product binnen 5 jaar na de fabricage ervan is verkocht aan de oorspronkelijke klant;
 • Registratie voor de verlengde garantie moet binnen 5 jaar na de fabricage van het product plaatsvinden;
 • Deze garantie is niet overdraagbaar en alleen geldig voor de oorspronkelijke klant;
 • Raymarine zal elke garantieclaim weigeren als het product is doorverkocht, via online veilingen is verkocht of onder twijfelachtige omstandigheden is gekocht; of
 • Producten die worden gebruikt voor regelmatige commerciële, militaire, rechtshandhavings- of gerelateerde doeleinden komen niet in aanmerking voor de 3-jarige verlengde beperkte garantie.

DEZE WERELDWIJDE BEPERKTE GARANTIE VAN RAYMARINE HEEFT GEEN UITSLUITENDE OF BEPERKENDE GEVOLGEN VOOR DE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE KLANT OP GROND VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE NATIONALE WETGEVING. DEZE GARANTIE VOLDOET AAN EU-RICHTLIJN 1999/44/EG.


11. Beoordeling, service en reparatie buiten de garantie of zonder garantie

RAYMARINE kan, naar eigen goeddunken, akkoord gaan om een product dat buiten de garantieperiode valt of helemaal niet onder de garantie valt, te beoordelen voor eventuele service of reparatie. Voor informatie over het verkrijgen van service of reparatie buiten de garantieperiode of zonder garantie, neemt u contact op met uw plaatselijke gecertificeerde RAYMARINE-dealer, die u op de website vindt onder het kopje 'Vind een dealer' of door contact op te nemen met de Raymarine-klantenservice.

Als u uw product aan RAYMARINE wilt retourneren, dient dit te gebeuren via de Customerportal van Raymarine. Producten mogen alleen worden teruggestuurd als u een meldingsnummer hebt ontvangen. Zorg dat u alle accessoires en persoonlijke informatie (zoals cartografiekaarten en afdekkappen) uit het product haalt. Raymarine neemt geen verantwoordelijkheid voor verloren accessoires die met uw product zijn geretourneerd. Zorg ervoor dat u een back-up heeft gemaakt van alle gegevens (zoals waypoints). Pak het product veilig in voor verzending en voeg het meldingsnummer van de Customerportal van Raymarine toe aan het te retourneren pakket.

Alle service of reparaties buiten de garantieperiode of zonder garantie die RAYMARINE uitvoert, worden geleverd met een beperkte garantie van honderdentachtig (180) dagen, die alleen op onderdelen en arbeid van toepassing is en ingaat op de datum dat het product door RAYMARINE wordt teruggestuurd naar de klant. Alle producten die ter beoordeling naar RAYMARINE zijn gestuurd, maar die zonder uitvoering van service of reparatie aan de klant worden geretourneerd, worden in dezelfde staat teruggestuurd als die waarin het product werd ontvangen, behoudens slijtage als gevolg van het beoordelen van het product. Deze producten komen niet in aanmerking voor enige garantiedekking van welke aard dan ook. Voor producten die wel zijn beoordeeld, maar niet geserviced of gerepareerd, geldt een toeslag voor de tijd die nodig was om het product op verzoek van de klant te beoordelen plus de kosten van de retourzending.

Alle kosten en toeslagen voor een beoordeling, service of reparatie buiten de garantieperiode of zonder garantie, zijn uitsluitend voor rekening van de klant en zijn op het moment van service aan Raymarine verschuldigd. De te betalen kosten en vergoedingen zijn afhankelijk van het type beoordeling, service of reparatie en worden medegedeeld bij het boeken van het product via de Customerportal van Raymarine.

RAYMARINE is niet verantwoordelijk voor producten die tijdens de verzending verloren of beschadigd zijn en de klant is zelf verantwoordelijk voor alle verzend-, verzekerings- en douanekosten. RAYMARINE adviseert u met klem om elk product dat u voor een service buiten de garantieperiode aan RAYMARINE terugstuurt, op de juiste manier te verzekeren.

Vind een Raymarine-dealer in de buurt

Zoek hier binnen het wereldwijde netwerk van Raymarine verkoop- en servicedealers.